บทความจาก Flamingo

  • ความเป็นมาของร่ม : จากอดีต สู่ปัจจุบัน

    จุดกำเนิดของร่ม ร่มถือกำเนิดขึ้นกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ถูกค้นพบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมโสโปเตเมียในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ในช่วงเริ่มต้นนั้นร่มจะถูกใช้สำหรับกันแดดโดยเฉพาะ เนื่องจากว่าแสงแดดเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตในยุคนั้นมากกว่าฝน (Parasol) [...]

    อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง

บทความจาก Flamingo

  • จุดกำเนิดของร่ม ร่มถือกำเนิดขึ้นกว่า 4,000 ปีมาแล้ว ถูกค้นพบครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมโสโปเตเมียในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ในช่วงเริ่มต้นนั้นร่มจะถูกใช้สำหรับกันแดดโดยเฉพาะ เนื่องจากว่าแสงแดดเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตในยุคนั้นมากกว่าฝน (Parasol) [...]

    อ่านต่อ

บทความที่เกี่ยวข้อง