ฟลามิงโก้ โรงงานผลิตร่ม อันดับ 1 ในประเทศไทย

โรงงานผลิตร่มฟลามิงโก้จำหน่ายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ
และยังจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ

เกี่ยวกับเรา ฟลามิงโก้ โรงงานผลิตร่ม ร้านทำร่ม

ฟลามิงโก้ เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 สำนักงานแห่งแรกและปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนท่าดินแดง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้ถือกำเนิดแบรนด์ร่มที่มีชื่อว่า ฟลามิงโก้ (Flamingo) ขึ้นมา

ด้วยความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อเรา ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และได้ขยาย ร้านทำร่มไปยัง ป้อมพระจุลฯ จังหวัดสมุทรปราการ ใน ปี พ.ศ.2530หลังจากนั้นได้มีการขยายโรงงานผลิตร่มอีกครั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2540

ในช่วงต้นของลีลาพงศ์ ได้ผลิตสินค้าเป็นร่มขนาดเล็กสำหรับใช้งานและพกพาได้ หลังจากนั้นได้มีการขยายตลาดไปสู่ร่มขนาดใหญ่ เช่น ร่มสนาม ร่มแม่ค้า และร่มชายหาด เป็นต้น เพื่อตอบสนองในความต้องการของลูกค้า และครอบคลุมตลาดร้านทำร่มที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันโรงงานผลิตร่มเราได้จำหน่ายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ และยังจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ

ถึงแม้ว่าลีลาพงศ์จะเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจร้านทำร่มขนาดเล็ก แต่ในการดำเนินธุรกิจเราได้อาศัยปรัชญาที่ว่า


เราจะสร้างสรรค์สินค้าให้ได้มาตรฐาน
และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

ดังนั้นในทุกขั้นตอนการผลิตร่ม เราจึงใส่ใจคุณภาพ ตั้งแต่วัสดุจนผลิตสำเร็จออกมาเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานที่ลูกค้าพึงพอใจ อีกทั้งระหว่างขบวนการผลิต เรายังมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพที่ใส่ใจในการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน ด้วยแนวความคิดดังกล่าวที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนพัฒนาเติบโตมาจนทุกวันนี้และด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลีลาพงศ์ได้วางแนวทางในการกำหนดนโยบายขึ้น เพื่อความเป็นผู้นำทางด้านการผลิตร่มทุกชนิดและเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลก

ฟลามิงโก้ จำหน่ายร่มราคาส่ง ที่คุ้มค่า คุณภาพดีในราคาไม่แพง
หากคุณกำลังมองหาร่มราคาส่งที่มีให้เลือกมากมายหลายสีสันและลวดลาย
ติดต่อเรา ฟลามิงโก้ ร้านทำร่ม ที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการ

โรงงานผลิตร่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง
Related articles

เกี่ยวกับเรา

เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2521 สำนักงานแห่งแรกและปัจจุบันตั้งอยู่ที่ถนนท่าดินแดง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพมหานคร และได้ถือกำเนิดแบรนด์ร่มที่มีชื่อว่า ฟลามิงโก้ (Flamingo) ขึ้นมา

ด้วยความไว้วางใจของลูกค้าที่มีต่อเรา ส่งผลให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง และได้ขยายโรงงานไปยัง ป้อมพระจุลฯ จังหวัดสมุทรปราการ ใน ปี พ.ศ.2530 หลังจากนั้นได้มีการขยายโรงงานอีกครั้งที่จังหวัดปราจีนบุรี ในปี พ.ศ. 2540

ในช่วงต้นของลีลาพงศ์ ได้ผลิตสินค้าเป็นร่มขนาดเล็กสำหรับใช้งานและพกพาได้ หลังจากนั้นได้มีการขยายตลาดไปสู่ร่มขนาดใหญ่ เช่น ร่มสนาม ร่มแม่ค้า และร่มชายหาด เป็นต้น เพื่อตอบสนองในความต้องการของลูกค้า และครอบคลุมตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยปัจจุบันเราได้จำหน่ายสินค้าไปทั่วทุกภาคของประเทศ และยังจำหน่ายไปยังประเทศอื่นๆอีกหลายประเทศ

ถึงแม้ว่าลีลาพงศ์จะเริ่มต้นจากการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก แต่ในการดำเนินธุรกิจเราได้อาศัยปรัชญาที่ว่า


เราจะสร้างสรรค์สินค้าให้ได้มาตรฐาน
และเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า

ดังนั้นในทุกขั้นตอนการผลิต เราจึงใส่ใจคุณภาพ ตั้งแต่วัสดุจนผลิตสำเร็จออกมาเป็นสินค้าที่ได้มาตรฐานที่ลูกค้าพึงพอใจ อีกทั้งระหว่างขบวนการผลิต เรายังมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพที่ใส่ใจในการควบคุมการผลิตให้ได้มาตรฐาน ด้วยแนวความคิดดังกล่าวที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นจนพัฒนาเติบโตมาจนทุกวันนี้และด้วยประสบการณ์และความมุ่งมั่นในการพัฒนามาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลีลาพงศ์ได้วางแนวทางในการกำหนดนโยบายขึ้น เพื่อความเป็นผู้นำทางด้านการผลิตร่มทุกชนิดและเป็นที่ยอมรับในเวทีการค้าโลก

โรงงานผลิตร่ม

บทความที่เกี่ยวข้อง
Related articles