#905, 906, 907 ร่ม 24 นิ้ว ออโต้สีดำ ด้ามไม่ไผ่, หยก, หนังดำ

#905, 906, 907 ร่ม 24 นิ้ว ออโต้สีดำ ด้ามไม่ไผ่, หยก, หนังดำ