#2/600, 601 ร่ม 22, 24 นิ้ว ลายจุดคละสี

#2/600, 601 ร่ม 22, 24 นิ้ว ลายจุดคละสี