#22/707 ร่ม 22, 24 นิ้ว EVA

#22/707 ร่ม 22, 24 นิ้ว EVA