#22/701 ร่ม 22, 24 นิ้ว EVA ใสคละลาย

#22/701 ร่ม 22, 24 นิ้ว EVA ใสคละลาย