#2/1002 ร่ม 22, 24 นิ้ว ห่วงเนื้อคละลาย

#2/1002 ร่ม 22, 24 นิ้ว ห่วงเนื้อคละลาย