#27/10, 308/00 ร่มกอล์ฟ 27, 30 นิ้ว ออโต้สลับสี

#27/10, 308/00 ร่มกอล์ฟ 27, 30 นิ้ว ออโต้สลับสี