#63/20,29 ร่มพับ 2 ตอน มือเปิด สีไพร, สีดำ

#63/20,29 ร่มพับ 2 ตอน มือเปิด สีไพร, สีดำ