#4258, #4644 ร่มพับ 4 ตอน โครงเหล็กมือเปิดสองสี, สีดำ

#4258, #4644 ร่มพับ 4 ตอน โครงเหล็กมือเปิดสองสี, สีดำ